26.-27. JÚL 2024 – MURÁNSKA PLANINA

Zveľaďmespolu
a
útulňuSláviček
naMuránskejplanine
a

Budujeme nové, opravujeme staré

Spolu sme dokázali veľké veci

Opravené mostíky015
Opravené chodníky002
Opravené studničky001
Nové útulne004
Nové lavičky002
Šťastní dobrovoľníci217

V spolupráci s členmi turistického klubu Hikemates a s dobrovoľníkmi pravidelne opravujeme mostíky, chodníky a revitalizujeme či staviame nové útulne.