22. JÚN 2024 – VYSOKÉ TATRY

Obnovmespolu
a
dvamostíky
vSkalnatejdoline
a

Budujeme nové, opravujeme staré

Spolu sme dokázali veľké veci

Opravené mostíky013
Opravené chodníky002
Opravené studničky001
Nové útulne003
Nové lavičky002
Šťastní dobrovoľníci187

V spolupráci s členmi turistického klubu Hikemates a s dobrovoľníkmi pravidelne opravujeme mostíky, chodníky a revitalizujeme či staviame nové útulne.