Postavenéa
opravenémostíky
a

Pravidelne opravujeme poškodené mostíky na turistických trasách. Najväčším mostom, ktorý sme zatiaľ postavili bol ten 16-metrový v ústi Jaloveckej doliny. Našim najväčším zážitkom bol zas vývoz materiálu na mostíky helikoptérou do Bobroveckej doliny.


Most v ústi Jaloveckej doliny


Šesť mostíkov v Bobroveckej a Jaloveckej doline


Dva mostíky vo Vajskovskej doline